ქართულიEnglishРусский
„იორის ჭალების “ კლუბი

სამონადირეო მეურნეობის «იორის ჭალების» კლუბის წევრების საყურადღებოდ!           

 1.   კლუბის წევრს უფლება აქვს ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით მოიწვიოს მონადირეთა ჯგუფი და თავად გათავისუფლდეს გადასახადისაგან;

 2.  კლუბის წევრს  უფლება აქვს ერთი წლის განმავლობაში უფასოდ ინადიროს:

I.    ტახზე-5-ჯერ;

II.   კოლხურ ხოხობსა და კაკაბზე 5-ჯერ;

III.  მტაცებელ ცხოველებზე–შეუზღუდავად;

 3.      კლუბის წევრობის წლიური  გადასახადი შეადგენს 2000 ლარს.